blogHCB facebook_icon  twitter_icon  instagram_icon 

Delen

Delen

Intern Klachtenprotocol

U HEEFT EEN KLACHT, HOE GAAN WIJ DAAR MEE OM?
Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, kan het toch gebeuren dat bij afleveringen of bij het dragen van het haarwerk een klacht ontstaat, wij helpen u dan uiteraard graag met een passende oplossing. Onze haarwerkspecialisten kunnen in de meeste gevallen gelijk een oplossing aandragen. Bent u het niet eens met onze oplossing? Dan heteren wiij het volgende stappenplan voor het behandelen van uw klacht.

 1. Vermeld uw klacht bij voorkeur per brief of per e-mail. Wij vinden het belangrijk dat uw klacht ons bereikt, u zou er daarom voor kunnen kiezen om de brief aangetekend te versturen. Indien u bij ons op locatie bent of telefonisch contact met ons opneemt zal één van onze medwerkers samen met u de klacht noteren om er zeker van te zijn, dat uw klacht ons goed heeft bereikt.
 2. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging van het ontvangst van uw klacht. Bij deze bevestiging geven wij u de verwachtte termijn aan waarop wij een reactie zullen geven op uw klacht. Mocht er meer informatie nodig zijn, dan zullen wij contact met u opnemen.
 3. Uw klacht wordt bij ons geregistreerd, daarbij krijgt de klacht een uniek nummer en wordt de klacht gerubriceerd. Dit rubriceren gebeurd zodat wij een eventueel patroon in de klacht kunnen ontdekken, op het moment dat de klacht vaker voorkomt. Dit helpt ons om onze dienstverelning te verbeteren
 4. Wij reageren op uw klacht en doen u een voorstel om de klacht passend op te lossen. Indien de klacht in onze ogen niet terecht is, stellen wij u netjes op de hoogte waarom wij dat geconcludeerd hebben.
 5. Wij hopen op dit punt dat uw klacht naar tevredenheid is opgelost. Indien dit niet het geval is kunt u op de pagina over onze externe klachtenprotocol lezen welke stappen u dan kunt ondernemen.

Indien u vragen heeft over ons klachtenprotocol neemt u dan gerust contact met ons op via 035-6930442

Extern Klachtenprotocol

Extern Klachtenprotocol

Klacht melden bij de HSBN

 1. Een klacht welke voor bemiddeling in aanmerking wilt komen dient altijd schriftelijk te worden aangediend, met voorkeur middels een standaard klachtenbemiddelingsformulier, welk ieder lid van het HSBN heeft.
 2. Een schriftelijke klacht dient aangeleverd te worden bij het secratariaat van de HSBN hetzij per post, hetzij per e-mail en verkrijgt van het secratariaat een uniek dossiernummer
 3. De HSBN stelt een Klachtenbemiddelingscommissie (KBC) aan. Deze KBC bestaat uit 3 personen: een ervaringsdeskundige, een haarwerkexpert en een klachtenexpert/jurist. De KBC gedraagt zich onafhankelijk en objectief van de leden en het bestuur van het HSBN.
 4. De KBC heeft enkel en alleen een bemiddelende rol. Haar uitspraken zijn weol voor de klager als de beklaagde niet bindend.
 5. Daar de uitspraken van de KBC geen bindende of zwaarwegende consequenties heeft staat het de leden vrij om werkzaamheden te verichten voor de beklaagde, zolang het niet in tegenstrijd is met "Good Govermance". 
 6. Alle communicatie aangaande een klachtbehandeling verloopt middels de ambtelijke secrataris die ter ondersteunig is van de KBC.
 7. De bevindingen, adviezen en uitspraken van de KBC worden verwoord in een beknopt rapport door de ambtelijke secrataris en opgestuurd naar het secretariaat.
 8. Het secretariaat stelt schriftelijk de betrokken partijen (klager en beklaagde) op de hoogte van de bevindingen en uitspraken van de Klachtencommissie.
 9. Mocht de klacht ondanks de bemiddeling niet opgelost zijn dan kan het worden aangemeld bij de ECKG.
 10. De ECKG bekijkt of de klacht gegrond is en dus ontvankelijk. Mocht dit zo zijn, dan wordt een klachtenfunctieonaris aangesteld. Deze klachtenfunctionaris doet een officiele bemiddelingspoging.
 11. Wanneer de klachtenfunctionaris ook niet tot een oplossing kan komen dan wordt de klacht doorverwezen en in behandelingen genomen door de klachtencommissie van de ECKG.
 12. Wanneer de klachtencommissie van de ECKG tot een uitspraakt komt, dan is deze bindend voor de beklaagde. In de uitspraak kan staan dat zij de klacht door verwijzen naar de Geschillencommissie van de SEMH. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak van het ECKG dan kan de klacht schriftelijk aangemeld worden als geschil bij de SEMH. De taak van de Geschillencommissie SEMH is het geven van een voor de beklaagde bindende uitspraak. Waarbij in ieder geval zal worden nagegaan of de beklaagde heeft gehandeld naar en/of heeft voldaan aan de kwaliteitseisen van de SEMH. De Geschillencommissie van de SEMH is de laatste mogelijkheid om een klacht op te lossen zonder tussenkomst van de rechter.

Privacy   Ontwerp: Dakota Vormgeving   Realisatie & CMS: Segestia